آثار تاریخی وفرهنگی قصران-شهر فشم-روستای گرمابدر

ساخت وبلاگ
محوطه خاتون بارگاه در منتهی الیه دره ای که از فشم به سمت شمال شرق امتداد می یابدوروستاهای آبنیک وگرمابدر در آن واقع اند ،محوطه وسیعی است که کوههای شمال وشمال شرق نیز بنام خاتون گارگاه معروف است. 

دوصخره طبیعی سنگی در امتداد شرق وغرب یکدیگر قرار دارد که از میان آن رودکوچکی به سمت جنوب وسپس غرب جریان می یابد.ودر بدنه شرقی صخره دهانه غاری وجوددارد که هیچ گونه شواهد فرهنگی  دال بر تاریخی بودن آن یافت نشده است.

وفرهنگی,قصرانشهر,فشمروستای,گرمابدر,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 13:00