آثار تاریخی وفرهنگی قصران-شهر فشم-روستای آبنیک

ساخت وبلاگ
امامزاده موسی در جبهه غربی روستای آبنیک ودر امتداد غربی امامزاده های ابراهیم وطیب بر بالای تپه واقع ودر غرب روستا ورودخانه کلارود (آبنیک)ودر فاصله 20متری غرب امامزاده طیب واقع گردیده است. در سال 1382تحت شماره 10396در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 

پل تاریخی در فاصله 12کیلومتری شمال شرق فشم ودر محل تقاطع سه راهی فشم-ابنیک-گرمابدر ودر فاصله 1کیلومتری شرق ابنیک بر روی رودخانه آبنیک پل یک دهانه ای وجودداردکه سال احداث آن 1320هجری شمسی است.مصالح احداث پل سنگ مالون تراشیده وسیمان بوده ودارای قوس نیمدایره باز است.درسال 1382تحت شماره 10397در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وفرهنگی,قصرانشهر,فشمروستای,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 13:00